logo thomas gruppe

Aktualności

Obecnie nie ma żadnych artykułów w danym podglądzie!

LokalizacjeDo lokalizacji

Oferty pracy

Ustawienia filtrowania nie przyniosły żadnych wyników!

Dlaczego thomas?

Zatrudniając około 1.300 pracowników,  z rocznym obrótem na poziomie powyżej 300 milionów EURO oraz ponad 60 lokalizacjami na terenie Niemiec i Polski grupa thomas jest firmą, która oferuje wielorakie możliwości rozwoju.  Sukces naszego wielobranżowego planu przedsiębiorczego uwidocznia się w formie zdrowego i ciągłego wzrostu grupy. Nasze pole manewru rozciąga się od wydobycia surowców podstawowych i produkcji materiałów budowlanych aż do ich przetwarzania i zastosowania w budownictwie na- i podziemnym. Administracja handlowa oraz informacyjna wspierają działania operacyjne wszystkich segmentów działalności grupy.

Wspólna, kierowana wartościami kultura przedsiębiorstwa tworzy podstawę do wydajnej współpracy między lokalizacjami i segmentami działalności firmy. Nasi pracownicy mają możliwość osobistego zaangażowania się oraz, z nastawieniem na wynik, podjęcia odpowiedzialności. Taka sytuacja motywuje do wnoszenia własnych propozycji rozwiązań oraz do wprowadzania ich w życie. Zdobycie nowych umiejętności wspierane jest dodatkowo poprzez możliwość szkolenia praktycznego.

Pierwsze kroki i możliwości rozwoju


Integracja, wspieranie i stawianie wyzwań indywidualnym zdolnościom naszych pracowników rozpoczyna się już pierwszego dnia pracy u nas. Konkretnie oznacza to:

  • celowe wprowadzenie z wystawieniem opinii
  • rozmowy z współpracownikami w celu ustalenia zakresu zadań i planu rozwoju;
  • programy wprowadzające dla nowych kadr kierowniczych;
  • programy wprowadzające dla młodych kadr.

Kontakty | thomas grupa
Lokalizacje | thomas grupa