logo thomas gruppe

Aktualności

Obecnie nie ma żadnych artykułów w danym podglądzie!

LokalizacjeDo lokalizacji

Oferty pracy

Ustawienia filtrowania nie przyniosły żadnych wyników!

Impressum PL

Odpowiedzialność za te strony ponosi

 thomas beteiligungen GmbH
Im Industriepark 13
55469 Simmern
Telefon: +49 (0)6761 901 140
Telefax: +49 (0)6761 901 160
E-Mail: presse@thomas-gruppe.de
Internet: http://thomas-gruppe.de

 Siedziba Spółki znajduje się w Simmern.
Spółka wpisana jest do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bad Kreuznach, HRB 20842
Zarządzający: Eckhardt Thomas
USt-ID: DE 815 121 397

Osoba odpowiedzialna za zawartość strony: Markus Schlich

 Treści podpisane imiennie nie zawsze są odzwierciedleniem poglądów wydawcy.

Zawartość stron jest chroniona prawami autorskimi.
Powielanie informacji wymaga zgody thomas beteiligungen.

Koncepcja, projekt i wykonanie:

Drei meiner Kollegen
Biuro projektowe | Mannheim, Niemcy
www.dreimeinerkollegen.de

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji. Zasadniczo wyklucza się możliwość wysuwania wobec autora roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, jakie zostaną spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub w wyniku wykorzystania informacji błędnych i niekompletnych, pod warunkiem, że autor nie będzie winien udowodnionego działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie możliwość dokonywania bez odrębnej zapowiedzi zmian, uzupełnień, usuwania części stron lub całej oferty, lub czasowego albo ostatecznego wstrzymania publikacji.

 2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odsyłania do obcych stron internetowych ("linki"), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności mogłoby wystąpić wyłącznie w takim przypadku, kiedy autor posiadałby wiedzę o treściach, miałby taką techniczną możliwość i można byłoby od niego oczekiwać, że uniemożliwi korzystanie ze strony ze względu na treści niezgodne z prawem.
Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w chwili zamieszczenia linków nie było widocznych żadnych nielegalnych treści na linkowanych stronach. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, treści lub autorstwo linkowanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się on od wszystkich treści wszystkich linkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po zamieszczeniu linków. Stwierdzenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również wpisów osób obcych dokonanych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści i w szczególności za szkody, jakie zostaną spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z tego rodzaju zamieszczonych informacji, ponosi wyłącznie oferent/dostawca strony, do której odsyła link, a nie ten, kto za pomocą linków jedynie odsyła do danej publikacji.

 3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor stara się o przestrzeganie we wszystkich publikacjach praw autorskich odnoszących się do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, do korzystania ze sporządzonych przez niego samego grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub do korzystania z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.
Wszystkie podane w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom prawa o używaniu znaków zastrzeżonych w jego aktualnej wersji i prawom posiadania ich zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie tylko samej wzmianki nie można wyciągać wniosku,. że znak towarowy nie jest chroniony prawami osób trzecich!
Posiadaczem praw autorskich (copyright) do obiektów sporządzonych przez samego autora pozostaje wyłącznie autor stron. Bez wyraźnej zgody autora nie zezwala się na powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych.

 4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, w której zamieszczono odsyłacz do tej strony. W przypadku, jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, przestały być zgodne lub są tylko częściowo zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.