logo thomas transportbeton

Aktualności

Obecnie nie ma żadnych artykułów w danym podglądzie!

LokalizacjeDo lokalizacji

Oferty pracy

Ustawienia filtrowania nie przyniosły żadnych wyników!

Materiały informacyjne na temat betonu

normy betonowe | PDF| 550 KB
karta informacyjna betonu zbrojonego | PDF | 750 KB
nieniszczące badania wytrzymałości na ściskanie | PDF | 180 kb

zaprawa posadzkowa zbrojona włóknem | PDF | 1,9 MB

karta informacyjna jastrychu anhydrytowego | PDF | 87 KB

karta informacyjna zaprawy szybko sprawnej | PDF | 199 KB

karta informacyjna jastrychu samopoziomującego | PDF | 97 KB