logo thomas gruppe

Aktualności

Obecnie nie ma żadnych artykułów w danym podglądzie!

LokalizacjeDo lokalizacji

Oferty pracy

Ustawienia filtrowania nie przyniosły żadnych wyników!

Impressum

Odpowiedzialność za te strony ponosi

 thomas beteiligungen GmbH
Im Industriepark 13
55469 Simmern
Telefon: +49 (0)6761 901 140
Telefax: +49 (0)6761 901 160
E-Mail: presse@thomas-gruppe.de
Internet: http://thomas-gruppe.de

 Siedziba Spółki znajduje się w Simmern.
Spółka wpisana jest do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bad Kreuznach, HRB 20842
Zarządzający: Eckhardt Thomas
USt-ID: DE 815 121 397

Osoba odpowiedzialna za zawartość strony: Markus Schlich

 Treści podpisane imiennie nie zawsze są odzwierciedleniem poglądów wydawcy.

Zawartość stron jest chroniona prawami autorskimi.
Powielanie informacji wymaga zgody thomas beteiligungen.

Koncepcja, projekt i wykonanie:

Drei meiner Kollegen
Biuro projektowe | Mannheim, Niemcy
www.dreimeinerkollegen.de

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treści zawarte na stronach internetowych

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora za szkody materialne lub ideowe, spowodowane przez użycie lub niewykorzystanie prezentowanych informacji wzgl. wykorzystanie błędnych lub niepełnych informacji są wykluczone, jeśli nie zajdzie ze strony autora zamierzone lub rażące zaniedbanie.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, uzupełnienia, usunięcia oraz czasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji.

2. Odsyłacze i linki internetowe

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych (linków), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wchodzi w życie wyłącznie w przypadku, kiedy autor posiada wiedzę na temat treści i dysponuje możliwościami technicznymi do zapobieżenia korzystania w przypadku wystąpienia nielegalnych treści.
Autor deklaruje niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczenia odnośnika, na stronach podlinkowanych nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma również wpływu na obecny i przyszły wygląd strony oraz treści lub autorstwo podlinkowanych/podłączonych stron. Dlatego też dystansuje się on kategorycznie od wszelkich treści wszystkich podlinkowanych/podłączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu odnośnika. Dotyczy to wszystkich w ramach własnej oferty internetowej umieszczonych linków i odnośników, jak również obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych udostępnionych przez autora. Za treści nielegalne, błędne lub niepełne oraz szczególnie za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji, odpowiada jedynie operator strony, do której został umieszczony odnośnik, a nie ten, kto to tych stron jedynie się odnosi.

3. Prawo autorskie i znaki towarowe

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do użytych grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bądź grafiki, lub używać pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wolne od praw autorskich.
Wszystkie w ramach oferty internetowej podane, ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego odpowiednio prawa znaków towarowych i praw właścicielskich zarejestrowanych właścicieli. Przez sam fakt ich nazwania, nie należy wychodzić z założenia, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo osób trzecich!
Prawa autorskie do elementów wykonanych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych

Jeżeli na stronach internetowych umożliwione jest wprowadzanie danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzanie tych danych przez użytkownika odbywa się dobrowolnie. Korzystanie z wszystkich proponowanych usług oraz zapłata za nie - jeśli istnieje taka możliwość techniczna - jest możliwe także bez podania takich danych, wzgl. poprzez podanie danych anonimowych lub pseudonimu.

5. Ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część tej publikacji internetowej, na której umieszczone zostało przekierowanie na tą stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym, ich zgodność z prawem straciła ważność lub istnieje tylko częściowo, pozostałe części dokumentu pozostają w ich treści i ważności nienaruszone.