Nasza historia mówi wyraźnie: pasja się opłaca.

Nasza bogata w tradycje historia sięga roku 1930. Ten przegląd historyczny obrazuje rozwój naszego przedsiębiorstwa na przestrzeni dziesięcioleci. I wciąż mamy plany na przyszłość i jej wizje dla grupy thomas. Tak jak kiedyś, i dziś nasza grupa przedsiębiorstw jest zarządzana przez rodzinę. Dlatego tam, gdzie na zewnątrz widać szyld grupy thomas, wewnątrz można znaleźć jej ducha. Dowiedz się więcej o dekadach, które odcisnęły swoje piętno na grupie thomas.

23 września 1930 r. Emil Thomas założył firmę zajmującą się lądowym budownictwem na- i podziemnym

Emil Thomas w Würrich.

Lata 30. XX wieku – początki

Rozpoczynając działalność w czasach Wielkiego Kryzysu, Emil Thomas wykazał się odwagą biznesową. Odniesiony sukces potwierdził, że miał rację: wspólnie z pierwszą ekipą drogowców Emil Thomas odbudował część zniszczonych dróg pasma górskiego Hunsrück. Wkrótce firma stała się wydajnym i konkurencyjnym przedsiębiorstwem, które już w 1935 roku osiągnęło obrót w wysokości 225 000 marek Rzeszy.

W latach 1937-38 firma Thomas miała duży udział w budowie wysokogórskiej drogi biegnącej przez pasmo Hunsrück.